Централизована јавна набавка број 6/2015 – Набавка услуге одржавања рачунарске опреме са уградњом резервних делова

pdf

Обавештење о закљученом уговору за Партију 3 - одржавање рачунарске опреме тип HP са припадајућим лиценцним системским и корисничким софтвером