Централизована јавна набавка број 6/2015 – Набавка услуге одржавања рачунарске опреме са уградњом резервних делова

pdf

Обавештење о закљученом уговору за Партију 3 - одржавање рачунарске опреме тип HP са припадајућим лиценцним системским и корисничким софтвером

pdf

Обавештење о закљученом уговору за Партију 7 - одржавање штампача тип HP

pdf

Обавештење о закљученом уговору за Партију 8 - одржавање штампача тип Lexmark

pdf

Обавештење о закљученом уговору за Партију 10 - одржавање штампача тип Cannon

pdf

Обавештење о закљученом Уговору о пружању услуге одржавања рачунарске опреме са уградњом резервних делова за Партију 8 – одржавање штампача тип LEXMARK

pdf

Обавештење о закљученом Уговору о пружању услуге одржавања рачунарске опреме са уградњом резервних делова за Партију 10 – одржавање штампача тип CANON