Централизована јавна набавка број 5/2015 – Набавка канцеларијског материјала (набавка материјала за штампарију)

pdf

Обавештење о закљученом уговору за Партију 13 - материјал за штампарију и књиговезницу

pdf

Oбaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру зa Пaртиjу 14 – спирaлe и фoлиje зa кoричeњe

pdf

Обавештење о закљученом уговору за Партију 13 - материјал за штампарију и књиговезницу

pdf

Oбaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру зa Пaртиjу 14 – спирaлe и фoлиje зa кoричeњe