Централизована јавна набавка број 4/2017 – Набавка канцеларијског материјала

pdf

Обавештење о закљученом уговору – Набавка материјала за штампарију и књиговезницу  - Партија 13

pdf

Обавештење о закљученом уговору – Набавка спирала и фолија за коричење  - Партија 14

pdf

Обавештење о закљученом уговору – Набавка материјала за штампарију и књиговезницу, Партија 13

pdf

Обавештење о закљученом уговору – Набавка спирала и фолија за коричење  - Партија 14