Централизована јавна набавка број 4/2016 – Услуге осигурања возила

pdf

Обавештење о закљученом уговору - Обавезно осигурање возила - Партија 1

pdf

Обавештење о закљученом уговору - Каско осигурање возила - Партија 2