Централизована јавна набавка број 4/2015 – Набавка рачунарског материјала – тонера

pdf

Обавештење о закљученом уговору-Набавка оригиналних тонера за SHARP уређаје Партија 10, CJN 4-2015

pdf

Обавештење о закљученом уговору – Набавка оригиналних тонерa за CANON уређаје – Партија 1

pdf

Обавештење о закљученом уговору - Набавка оригиналних тонера за SHARP уређаје,  Партија 10, ЦЈН 4-2015

pdf

Обавештење о закљученом уговору - Партија 4 - Oригинал тонери за LEXMARK уређаје

pdf

Обавештење о закљученом уговору - Партија 5 - Oригинал тонери за HP уређаје