Централизована јавна набавка број 15/2016 – набавка рачунарске опреме и штампача

pdf

Обавештење о закљученом уговору за Партију 16 – Уређаји за штампање Тип 10 (Мрежна црно-бела мултифункционална машина ласер А3)

pdf

Обавештење о закљученом уговору за Партију 9 – Уређаји за штампање тип 3 (Мрежни црно-бели штампач ласер A4 са могућношћу дуплекс штампе)

pdf

Обавештење о закљученом уговору за Партију 30 – Сервери Тип 4

pdf

Обавештење о закљученом уговору за Партију 17 – Уређаји за штампање тип 11 (Мрежна црно-бела мултифункционална машина А3 подна)

pdf

Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 – Радне станице тип 2

pdf

Обавештење о закљученом уговору за Партију 15 – Уређаји за штампање Тип 9 (Мрежна црно-бела мултифункционална машина ласер А3 подна).