Централизована јавна набавка број 1/2018 – Набавка рачунарског материјала – тонера (осим за тонере набављене на основу централизоване јавне набавке која је покренута у 2017. години)

pdf

Обавештење о закљученом уговору – Партија 12 - 2019. година

pdf

Обавештење о закљученом уговору – Партија 12

pdf

Обавештење о закљученом уговору – Партија 11 - 2019. година

pdf

Обавештење о закљученом уговору – Партија 11

pdf

Обавештење о закљученом уговору – Партија 9 - 2019. година

pdf

Обавештење о закљученом уговору – Партија 9

pdf

Обавештење о закљученом уговору – Партија 5 - 2019. година

pdf

Обавештење о закљученом уговору – Партија 5

pdf

Обавештење о закљученом уговору – Партија 3 - 2019 година

pdf

Обавештење о закљученом уговору – Партија 3

pdf

Обавештење о закљученом уговору – Партија 1 - 2019. година

pdf

Обавештење о закљученом уговору – Партија 1