Централизована јавна набавка 11/2018 – набавка услуге одржавања – рачунара, штампача и комуникационе опреме

pdf

Обавештење о закљученом уговору - Партија 7

pdf

Обавештење о закљученом уговору - Партија 8

pdf

Обавештење о закљученом уговору - Партија 10