12.06.2013. Позив за подношење понуде у поступку јавне набавке мале вредности број 36/2013 – Услуге одржавања и сервисирања возила са уградњом резервних делова по партијама, Министарства финансија и привреде

pdf

Позив за подношење понуде у поступку јавне набавке мале вредности број 36/2013 - Услуге одржавања и сервисирања возила са уградњом резервних делова по партијама, Министарства финансија и привреде

docx

Конкурсна документација

xlsx

Спецификација возила

pdf

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке број 36/13 за Партију 3

pdf

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке број 36/13 за Партију 4

pdf

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке број 36/13 за Партију 7

pdf

Обавештење о обустави поступка јавне набавке за партије: 1, 2, 6, 8 и 9