Категорија:
О Министарству - Јавне набавке
Објављено:
25. октобра 2019.

Израда платформе за консолидацију података и пословно извештавање у оквиру Министарства финансија и повезаних управа, ЈН П 3/2019

pdf

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

pdf

Конкурсна документација

pdf

Notice on initiating negotiation procedure without invitation to bid

pdf

Одговор заинтересованом лицу

pdf

Обавештење о продужењу рока

pdf

Notification on the extension of the deadline

pdf

Измена конкурсне документације

pdf

Обавештење о продужењу рока 2

pdf

Notification on the extension of the deadline 2

pdf

Измена конкурсне документације 2

pdf

Одлука о додели уговора

pdf

Contract award notice

pdf

Обавештење о закљученом уговору