Реотварање емисије педесеттронедељних државних записа Републике Србије деноминованих у еврима - Дана 23. октобра 2013. године продатo 96,44 одсто аукције
23.10.2013.

Реотварањем емисије педесеттронедељних државних записа Републике Србије, емитоване 4. јуна 2013. године, а поново отворене 23. октобра 2013. године, понуђен обим аукције износио је 44.898.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 69.467.000 евра, односно 154,72 одсто обима аукције. Реализовано је 43.300 комада државних записа, укупне номиналне вредности 43.300.0000 евра. То представља 96,44 одсто обима аукције.

Државни записи су продати по стопи приноса од 3,33 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 12. јуна 2014. године.