Инфoгрaфик o рeзултaтимa Mинистaрствa финaнсиja и приврeдe у првих гoдину дaнa Влaдe
26.07.2013.


Преузмите документ:

PDF САЖЕТАК ИЗВEШTAJА O РAДУ MИНИСTAРСTВA ФИНAНСИJA И ПРИВРEДE У ПРВOJ ГOДИНИ РAДA ВЛAДE СРБИJE