Аукција двогодишњих државних обвезница Републике Србије (10,00%) - Дана 02. јула 2013. године продатo 33,37 одсто емисије
02.07.2013.

На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 02. јула 2013. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 3.996.990.000 динара, односно 39,97 одсто обима емисије. Реализовано је 333.699 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 3.336.990.000 динара, што представља 33,37 одсто обима емисије.

Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 10,48 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 04. јула 2015. године. Датуми доспећа купона (10,00% годишње) су 04. јул 2014. године, 04. јул 2015. године.