Аукција шестомесечних државних записа Републике Србије - Дана 04. априла 2013. године продата цела емисија
04.04.2013.

На аукцији шестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 04. априла 2013. године, понуђен обим емисије износио је 3.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 4.832.250.000 динара, односно 161,08 одсто обима емисије. Реализовано је 300.000 комада државних записа укупне номиналне вредности 3.000.000.000 динара, што представља 100 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по стопи приноса од 9,39 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 03. октобра 2013. године.