Аукција двогодишњих државних обвезница Републике Србије - Продата цела емисија
26.03.2012.

На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 26. марта 2012. године, продато је 50.000 државних обвезница, укупне номиналне вредности 50.000.000 евра. То представља 100 одсто обима емисије.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 6,10 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 28. марта 2014. године. Годишња купонска стопа износи 5,75 одсто, а исплата купона вршиће се полугодишње до датума доспећа.