Аукција шестомесечних државних записа Републике Србије - Продатo 77,74 одсто емисије
02.02.2012.

На аукцији шестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 02. фебруара 2012. године, продато је 466.416 државних записа, укупне номиналне вредности 4.664.160.000,00 динара. То представља 77,74 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 10.48 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 02. августа 2012. године.