Реотварање 407. емисије осамнаестомесечних државних записа Републике Србије - Продатo 21,42 одсто обима aукције
06.12.2011.

Реотварањем 407. емисије осамнаестомесечних државних записа Републике Србије, емитоване 04. октобра 2011. године, а поново отворене 06. децембра 2011. године, понуђено је 675.021, а продато 144.622 државних записа, укупне номиналне вредности 1.446.220.000 динара. То представља 21,42 одсто обима аукције.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 13,30 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 04. априла 2013. године.