Реотварање 395. емисије двадесетчетворомесечних државних записа Републике Србије - продатo 10,15 одсто обима aукције
27.09.2011.

Реотварањем 395. емисије двадесетчетворомесечних државних записа Републике Србије, емитоване 05. јула 2011. године, а поново отворене 27. септембра 2011. године, понуђено је 495.497 и продато 50.289 државних записа, укупне номиналне вредности 502.890.000 динара. То представља 10,15 одсто обима аукције.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 12,99 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 04. јула 2013. године.