Реотварање прве емисије петнаестогодишњих државних обвезница Републике Србије - Продатo 45,72 одсто обима aукције
01.06.2011.

Реотварањем прве емисије петнаестогодишњих државних обвезница Републике Србије, емитоване 14. фебруара 2011. године, а поново отворене 01. јуна 2011. године, понуђено је 102.649, а продато 46.930 државних обвезница, укупне номиналне вредности 46.930.000 евра. То представља 45,72 одсто обима аукције.

Државне обвезнице су продате са купоном од 5,85% на годишњем нивоу и фиксном дефинисаном ценом од 1.017,29 евра. Исплата купона вршиће се полугодишње.