Аукција трогодишњих државних обвезница Републике Србије - Продатo 58,89 одсто емисије
30.05.2011.

На аукцији трогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 30. маја 2011. године, продато је 58.890 државних записа, укупне номиналне вредности 58.890.000,00 евра, што представља 58,89 одсто обима емисије.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 5 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 01. јуна 2014. године. Годишња купонска стопа износи 5 одсто, а исплата купона вршиће се полугодишње до датума доспећа.