Саопштење
19.02.2010.

Влада Републике Србије усвојила је Закључак којим ће Републичком заводу за здравствено осигурање измирити доприносе за обавезно здравствено осигурање за период од 1.јануара 2009. до 31.децембра 2009 за предузећа.

- Пољопривредна корпорација Београд а.д. Београд,
- ПКБ Агроекономик д.о.о. Београд
- Ветеринарска станица ПКБ д.о.о. Београд.

За ову намену биће издвојено укупно 208.963.949,65 динара. Износ од 18.000.000. динара биће обезбеђен из средстава текуће буџетске резерве до 31.децембра ове године, док ће преостала средства бити предмет планирања за наредне буџетске године.