Саопштење
23.09.2009.

Дана 23. септембра 2009. године у Министарству финансија Републике Србије потписан је Уговор о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак измећу Републике Србије и Републике Ирске.

У име Владе, као заступника Републике Србије, Уговор је потписао Вук Ђоковић, државни секретар у Министарству финансија, а у име ирске стране амбасадор Републике Ирске у Србији (са седиштем амбасаде у Атини) Антон Мак Анфрејд.
Овом приликом представници српске и ирске стране су закључили да потписивање Уговора представља значајан допринос унапређењу билатералне привредне и финансијске сарадње између Републике Србије и Републике Ирске, јер се решењима садржаним у Уговору, отклања двоструко опорезивање физичких и правних лица - резидената две државе.

Република Србија је до сада закључила више десетина уговора о избегавању двоструког опорезивања по различитим пореским основама, од чега су већ на снази 36, док је 9 уговора у потписано и налазе се у процесу ратификације. Са 13 земаља је парафиран уговор и очекује се његово потписивање, док су преговори о закључивању оваквих уговора са са 12 земаља у току.

Посебно истичемо, да ови уговори стимулишу улагање капитала резидената Републике Србије у иностранству и резидената страних земаља у Републици Србији.

Уговорима се, такође, обезбеђује сарадња пореских администрација Републике Србије са пореским администрацијама земаља са којима склапамо овај вид споразума, у циљу ефикасне примене Уговора и спречавања пореске евазије од стране њихових резидената.

Списак држава са којима Република Србија има важеће уговоре