Други Округли сто - Јавна расправа о три нацрта закона (Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о финансирању политичких активности, Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за борбу против корупције, Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о јавним предузећима)
24.10.2019.

Округли сто ће се одржати у Новом Саду, (Скупштина АПВ, сала на другом спрату, 25.10.2019. године, 12 часова).


Радне верзије прописа можете погледати овде:

Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за борбу против корупције

Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о јавним предузећима

Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о финансирању политичких активности