Реотварање емисије трогодишњих државних обвезница Републике Србије (6,00%)
15.12.2016.

Реотварањем емисије трогодишњих државних обвезница Републике Србије, емитоване 18. фебруара 2016. године, а поново отворене 15. децембра 2016. године, понуђен обим аукције износио је 15.584.730.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 17.757.160.000 динара. Реализовано је 1.425.716 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 14.257.160.000 динара.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 4,74 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 22. фебруара 2019. године. Датум доспећа купона (6,00% годишње) је 22. фебруар. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,05 процентних поена у односу на стопу приноса остварену на претходној аукцији ове хартије од вредности одржаној 13. октобра 2016. године.

Примања по основу данас емитованих државних обвезница користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности и других обавеза по основу јавног дуга које доспевају у децембру 2016. године.

Посетите презентацију Управе за јавни дуг