Реотварање емисије двогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима (1,50%)
21.06.2016.

Реотварањем емисије двогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, емитоване 9. јуна 2016. године, а поново отворене 21. јуна 2016. године, понуђен обим аукције износио је 64.890.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 39.770.000 евра. Реализовано је 34.770 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 34.770.000 евра.

Примања по основу данас емитованих државних обвезница користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности које доспевају у јуну 2016. године.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 1,18 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 13. јуна 2018. године. Датум доспећа купона (1,18% годишње) је 13. јун. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, једнака је стопи на претходној аукцији хартија од вредности исте рочности.