Помоћ Србији - Стање рачуна
13.05.2015.

Оперативно стање динарског и девизног рачуна као и уплата путем ПаyПал-а за помоћ угроженима у поплавама на дан - 12.5.2015. године
Рачун
Валута
Дуговни промет у оригиналној валути
Потражни промет у оригиналној валути
Расположиви салдо у оригиналној валути

Средњи

курс

Расположиви

салдо у РСД

Динарски рачун*
RSD
2,601,434,725.01 2,607,559,096.59 6,124,371.58   6,124,371.58
PayPal Рачун
EUR
700,000.00 714,037.22  14,037,22 120.4853 1,691,278.66
Девизни рачун
EUR
7,000,000.00 7,604,164.41 604,164.41 120.4853 72,792,930.19
 
USD
12,100,000.00 12,310,000.66   210,000.66 107.0980 22,490,650.68
 
CHF
0.00 157,937.01 157,937.01 115.5180 18,244,567.52
 
GBP
53,707.01 53,857.01  150.00 167.9940 25,199.10
 
RUB
19,856,205.24 19,856,205.24                                           -   2.1292 -  
 
NOK
172,690.00 172,690.00                                           -   14.3493 -  
 
DKK
24,400.00 24,400.00                                           -   16.1439 -  
 
SEK
292,639.00 355,539.00 62,900.00 12.8926 810,944.54
 
CAD
29,088.72 29,088.72                                           -   89.0966 -  
 
AUD
379,995.00 379,995.00                                           -   85.4445 -  
 
JPY
223,798,975.00 272,906,200.00 49,107,225.00 0.893543 43,879,417.15
УКУПНО           166,059,359.42
* укључујући уплате оператера мобилне телефоније
Оператери мобилне телефоније Укупне уплате до данашњега дана у РСД
Телеком 112,565,353.30
ВИП 42,917,445.00
Теленор 90,371,764.76