Аукција двогодишњих државних обвезница Републике Србије (8,00%) - Дана 2. април 2015. године продатo 100% одсто емисије
02.04.2015.

На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 2. априла 2015. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 17.108.790.000 динара, односно 171,09 одсто обима емисије. Реализовано је 1.000.000 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 10.000.000.000 динара, што представља 100 одсто обима емисије.

Примање по основу данас емитованих државних хартија од вредности користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих обвезница које доспевају у априлу 2015. године.

Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 8,63 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 6. априла 2017. године. Датуми доспећа купона (8,00% годишње) су 6. април 2016. године и 6. април 2017. године. Стопа приноса по којој су продате данашње хартије од вредности нижа је за 0,46 процентних поена у односу на претходну аукцију хартије од вредности исте рочности емитоване марта 2015. године.