Аукција петогодишњих државних обвезница Републике Србије (4,00%) деноминованих у еврима - Дана 23. марта 2015. године продатo 82,95% одсто емисије
23.03.2015.

На аукцији петогодишњих државних обвезница Републике Србије, деноминованих у еврима, одржаној 23. марта 2015. године, понуђен обим емисије износио је 100.000.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 85.250.000 евра, односно 85,25 одсто обима емисије. Реализовано је 82.950 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 82.950.000 евра, што представља 82,95 одсто обима емисије.

Примање по основу данас емитованих државних хартија од вредности користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих обвезница које доспевају у марту 2015. године и обавеза по основу кредита које доспевају у марту и априлу 2015.године.

Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 4,79 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 25. марта 2020. године. Датум доспећа купона (4,00% годишње) је 25. март. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.

Стопа приноса по којој су продате данашње хартије од вредности нижа је за 0,21 процентних поена у односу на претходну аукцију хартије од вредности исте рочности емитоване новембра 2014. године.