Аукција двогодишњих државних обвезница Републике Србије (4,00%) - Дана 3. фебруара 2015. године продато 91,86 одсто емисије
18.02.2015.

На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 18. фебруара 2015. године, понуђен обим емисије износио је 100.000.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 101.601.000 евра, односно 101,60 одсто обима емисије. Реализовано је 91.857 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 91.857.000 евра, што представља 91,86 одсто обима емисије.

Примање по основу данас емитованих хартија од вредности довољно је за покриће свих евро деноминованих обавеза по основу главнице до краја марта 2015. године, чиме се овом емисијом неће повећати стање јавног дуга на крају првог квартала 2015. године.

Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 3,45 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 20. фебруара 2017. године. Датуми доспећа купона (купонска стопа 4,00% годишње) су 20. фебруар 2016. године и 20. фебруар 2017. године. Стопа приноса по којој су продате данашње хартије од вредности нижа је за 0,05 процентних поена у односу на претходну аукцију хартије од вредности исте рочности емитоване крајем 2014. године.