Помоћ Србији - Стање рачуна
02.02.2015.

Оперативно стање динарског и девизног рачуна као и уплата путем PayPal-а за помоћ угроженима у поплавама на дан - 30. јануар
Рачун
Валута
Укупна исплата у оригиналној валути
Укупна уплата у оригиналној валути
Расположиви салдо у оригиналној валути
Средњи курс
Расположиви салдо у РСД
Динарски рачун*
RSD
2.475.384.725,01 2.486.546.002,43  11.161.277,42    11.161.277,42
PayPal Рачун
EUR
703.000,00 716.503,05   13.503,05  123,2851  1.664.724,87
Девизни рачун
EUR
7.000.000,00 7.590.174,65  590.174,65   123,2851   72.759.740,74
 
USD
12.100.000,00 12.308.850,66  208.850,66 109,0729  22.779.947,15
 
CHF
0,00 157.937,01  157.937,01  117,6609  18.583.010,74
 
GBP
53.707,01 53.707,01   -   164,5337   -  
 
RUB
19.856.205,24 19.856.205,24   -     1,5667   -  
 
NOK
172.690,00 172.690,00   -    14,1172 -  
 
DKK
24.400,00 24.400,00   -    16,5534   -  
 
SEK
292.639,00 292.639,00   -     13,1799   -  
 
CAD
29.088,72 29.088,72   -   85,6384   -  
 
AUD
379.995,00 379.995,00   -    84,9539   -  
 
JPY
0,00 272.564.341,00   272.564.341,00  0,927025  252.673.958,22
УКУПНО
 
                 379.622.659,14
* укључујући уплате оператера мобилне телефоније

Оператери мобилнетелефоније

Укупне уплате до данашњега дана у РСД

Телеком 112.179.730,99
ВИП 42.764.845,00
Теленор 90.144.217,89