Реотварање емисије седмогодишњих државних обвезница Републике Србије (10,00%) - Дана 17. децембра 2014. године продатo 100 одсто аукције
17.12.2014.

Реотварањем емисије седмогодишњих државних обвезница Републике Србије, емитоване 9. септембра 2014. године, а поново отворене 17. децембра 2014. године, понуђен обим аукције износио је 6.327.200.000,00 динара.

Укупан обим тражње износио је 6.792.840.000,00 динара, односно 107,36 одсто обима аукције.

Реализовано је 632.720 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 6.327.200.000,00 што представља 100,00 одсто обима аукције.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 11,99 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 11. септембра 2021. године. Датум доспећа купона (10,00% годишње) је 11. септембар. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.