Помоћ Србији - Стање рачуна
15.12.2014.

Оперативно стање динарског и девизног рачуна као и уплата путем PayPal-а за помоћ угроженима у поплавама на дан - 12. децембар у 18.00 часова:
Рачун
Валута
Укупна исплата у оригиналној валути
Укупна уплата у оригиналној валути
Расположиви салдо у оригиналној валути
Средњи курс
Расположиви салдо у РСД
Динарски рачун*
RSD
2.330.334.725,01 2.391.809.928,36                    61.475.203,35               61.475.203,35
PayPal Рачун
EUR
703.000,00 715.555,13                            12.555,13                  122,1498               1.533.606,62
Девизни рачун
EUR
7.000.000,00 7.312.159,64                          312.159,64                  122,1498             38.130.237,59
 
USD
12.100.000,00 12.143.629,08                            43.629,08                    98,1123               4.280.549,39
 
CHF
0,00 155.711,30                          155.711,30                  101,6644             15.830.295,89
 
GBP
0,00 53.597,01                            53.597,01                  154,2880               8.269.375,48
 
RUB
0,00 19.812.105,24                    19.812.105,24                       1,6894             33.470.570,59
 
NOK
0,00 170.690,00                          170.690,00                    13,3001               2.270.194,07
 
DKK
0,00 23.700,00                            23.700,00                    16,4211                   389.180,07
 
SEK
0,00 292.639,00                          292.639,00                    12,9933               3.802.346,32
 
CAD
0,00 29.088,72                            29.088,72                    84,8675               2.468.686,94
 
AUD
0,00 379.995,00                          379.995,00                    80,9207             30.749.461,40
 
JPY
0,00 271.691.036,00                 271.691.036,00                  0,827629          224.859.380,43
УКУПНО
 
                 427.529.088,14
* укључујући уплате оператера мобилне телефоније


Оператери мобилнетелефоније

Укупне уплате до данашњега дана у РСД

Телеком 109.521.558,61
ВИП 42.764.845,00
Теленор 89.809.057,61