Помоћ Србији - Стање рачуна
04.12.2014.

Оперативно стање динарског и девизног рачуна као и уплата путем PayPal-а за помоћ угроженима у поплавама на дан - 3. децембар у 18.00 часова:
Рачун
Валута
Укупна исплата у оригиналној валути
Укупна уплата у оригиналној валути
Расположиви салдо у оригиналној валути
Средњи курс
Расположиви салдо у РСД
Динарски рачун*
RSD
2.330.314.725,01 2.374.476.855,70                    44.162.130,69               44.162.130,69
PayPal Рачун
EUR
703.000,00 715.540,22                            12.540,22                  120,9997               1.517.362,86
Девизни рачун
EUR
7.000.000,00 7.310.189,64                          310.189,64                  120,9997             37.532.853,38
 
USD
11.000.000,00 12.141.544,08                      1.141.544,08                    98,3258          112.243.234,90
 
CHF
0,00 155.711,30                          155.711,30                  100,5064             15.649.982,20
 
GBP
0,00 53.597,01                            53.597,01                  154,1397               8.261.427,04
 
RUB
0,00 19.812.105,24                    19.812.105,24                       1,8383             36.420.593,06
 
NOK
0,00 170.690,00                          170.690,00                    13,9568               2.382.286,19
 
DKK
0,00 23.700,00                            23.700,00                    16,2592                   385.343,04
 
SEK
0,00 292.639,00                          292.639,00                    13,0582               3.821.338,59
 
CAD
0,00 1.771,00                              1.771,00                    86,4469                   153.097,46
 
AUD
0,00 379.995,00                          379.995,00                    82,3463             31.291.182,27
 
JPY
0,00 271.691.036,00                 271.691.036,00                  0,820115          222.817.893,99
УКУПНО
 
                 516.638.725,68
* укључујући уплате оператера мобилне телефоније


Оператери мобилнетелефоније

Укупне уплате до данашњега дана у РСД

Телеком 109.521.558,61
ВИП 42.654.545,00
Теленор 89.809.057,61