Помоћ Србији - Стање рачуна
24.10.2014.

Оперативно стање динарског и девизног рачуна као и уплата путем PayPal-а за помоћ угроженима у поплавама на дан - 23. октобар у 18.00 часова:
Рачун
Валута
Укупна исплата у оригиналној валути
Укупна уплата у оригиналној валути
Расположиви салдо у оригиналној валути
Средњи курс
Расположиви салдо у РСД
Динарски рачун*
RSD
2.190.314.725,01 2.269.061.618,03                    78.746.893,02               78.746.893,02
PayPal Рачун
EUR
703.000,00 714.548,31  11 548,31                   119,5079               1.380.114,28
Девизни рачун
EUR
7.000.000,00 7.204.728,21                          204.728,21                  119,5079             24.466.638,45
 
USD
11.000.000,00 11.641.544,08                          641.544,08                    94,4279             60.579.660,23
 
CHF
0,00 154.717,30                          154.717,30                    99,0205             15.320.184,40
 
GBP
0,00 53.597,01                            53.597,01                  151,4868               8.119.239,53
 
RUB
0,00 19.812.105,24                    19.812.105,24                       2,2670             44.914.042,58
 
NOK
0,00 170.690,00                          170.690,00                    14,3617               2.451.398,57
 
DKK
0,00 23.700,00                            23.700,00                    16,0506                   380.399,22
 
SEK
0,00 292.639,00                          292.639,00                    13,0062               3.806.121,36
 
CAD
0,00 1.771,00                              1.771,00                    84,1546                   149.037,80
 
AUD
0,00 379.995,00                          379.995,00                    82,6930             31.422.926,54
 
JPY
0,00 271.691.036,00                 271.691.036,00                       0,8745          237.591.365,76
УКУПНО
 
                 509.328.021,75
* укључујући уплате оператера мобилне телефоније


Оператери мобилнетелефоније

Укупне уплате до данашњега дана у РСД

Телеком 106.694.069,45
ВИП 42.517.445,00
Теленор 88.826.122,61