Помоћ Србији - Стање рачуна
23.10.2014.

Оперативно стање динарског и девизног рачуна као и уплата путем PayPal-а за помоћ угроженима у поплавама на дан - 22. октобар у 18.00 часова:
Рачун
Валута
Укупна исплата у оригиналној валути
Укупна уплата у оригиналној валути
Расположиви салдо у оригиналној валути
Средњи курс
Расположиви салдо у РСД
Динарски рачун*
RSD
2.190.314.725,01 2.267.182.247,33                    76.867.522,32               76.867.522,32
PayPal Рачун
EUR
703.000,00 714.544,62                            11.544,62                  119,3892               1.378.302,95
Девизни рачун
EUR
7.000.000,00 7.202.843,21                          202.843,21                  119,3892             24.217.288,57
 
USD
11.000.000,00 11.641.544,08                          641.544,08                    94,4610             60.600.895,34
 
CHF
0,00 154.717,30                          154.717,30                    98,9550             15.310.050,42
 
GBP
0,00 53.597,01                            53.597,01                  151,6438               8.127.654,27
 
RUB
0,00 19.812.105,24                    19.812.105,24                       2,3011             45.589.635,37
 
NOK
0,00 170.690,00                          170.690,00                    14,2592               2.433.902,85
 
DKK
0,00 23.700,00                            23.700,00                    16,0312                   379.939,44
 
SEK
0,00 292.639,00                          292.639,00                    12,9724               3.796.230,16
 
CAD
0,00 1.771,00                              1.771,00                    83,9114                   148.607,09
 
AUD
0,00 379.995,00                          379.995,00                    82,7597             31.448.272,20
 
JPY
0,00 271.691.036,00                 271.691.036,00                       0,8806          239.263.624,09
УКУПНО
 
                 509.561.925,06
* укључујући уплате оператера мобилне телефоније


Оператери мобилнетелефоније

Укупне уплате до данашњега дана у РСД

Телеком 106.694.069,45
ВИП 42.517.445,00
Теленор 88.826.122,61