Помоћ Србији - Стање рачуна
22.10.2014.

Оперативно стање динарског и девизног рачуна као и уплата путем PayPal-а за помоћ угроженима у поплавама на дан - 21. октобар у 18.00 часова:
Рачун
Валута
Укупна исплата у оригиналној валути
Укупна уплата у оригиналној валути
Расположиви салдо у оригиналној валути
Средњи курс
Расположиви салдо у РСД
Динарски рачун*
RSD
2.190.314.725,01 2.265.512.013,33                    75.197.288,32               75.197.288,32
PayPal Рачун
EUR
703.000,00 714.541,47                            11.541,47                  119,3786               1.377.804,53
Девизни рачун
EUR
7.000.000,00 7.202.843,21                          202.843,21                  119,3786             24.215.138,43
 
USD
11.000.000,00 11.641.544,08                          641.544,08                    93,7847             60.167.019,08
 
CHF
0,00 154.717,30                          154.717,30                    98,8970             15.301.076,82
 
GBP
0,00 53.597,01                            53.597,01                  151,2653               8.107.367,80
 
RUB
0,00 19.812.105,24                    19.812.105,24                       2,2900             45.369.721,00
 
NOK
0,00 170.690,00                          170.690,00                    14,2864               2.438.545,62
 
DKK
0,00 23.700,00                            23.700,00                    16,0309                   379.932,33
 
SEK
0,00 292.639,00                          292.639,00                    12,9731               3.796.435,01
 
CAD
0,00 1.771,00                              1.771,00                    83,5985                   148.052,94
 
AUD
0,00 379.995,00                          379.995,00                    82,4153             31.317.401,92
 
JPY
0,00 271.691.036,00                 271.691.036,00                       0,8766          238.170.882,74
УКУПНО
 
                 505.986.666,54
* укључујући уплате оператера мобилне телефоније


Оператери мобилнетелефоније

Укупне уплате до данашњега дана у РСД

Телеком 106.694.069,45
ВИП 42.517.445,00
Теленор 88.826.122,61