Помоћ Србији - Стање рачуна
10.10.2014.

Оперативно стање динарског и девизног рачуна као и уплата путем PayPal-а за помоћ угроженима у поплавама на дан - 9. октобар у 18.00 часова:
Рачун
Валута
Укупна исплата у оригиналној валути
Укупна уплата у оригиналној валути
Расположиви салдо у оригиналној валути
Средњи курс
Расположиви салдо у РСД
Динарски рачун*
RSD
2.190.314.725,01 2.247.902.290,86                    57.587.565,85               57.587.565,85
PayPal Рачун
EUR
703.000 714.013,75                            11.013,75                  119,4393               1.315.474,59
Девизни рачун
EUR
7.000.000,00 7.093.942,64                            93.942,64                  119,4393             11.220.443,16
 
USD
11.000.000,00 11.641.544,08                          641.544,08                    94,0393             60.330.356,20
 
CHF
0,00 153.442,30                          153.442,30                    98,5961             15.128.812,36
 
GBP
0,00 53.597,01                            53.597,01                  151,5727               8.123.843,52
 
RUB
0,00 19.283.000,00                    19.283.000,00                       2,3440             45.199.352,00
 
NOK
0,00 140.690,00                          140.690,00                    14,5324               2.044.563,36
 
DKK
0,00 23.700,00                            23.700,00                    16,0444                   380.252,28
 
SEK
0,00 292.639,00                          292.639,00                    13,0234               3.811.154,75
 
CAD
0,00 1.771,00                              1.771,00                    84,0057                   148.774,09
 
AUD
0,00 280.930,00                          280.930,00                    82,4515             23.163.099,90
 
JPY
0,00 270.622.297,00                 270.622.297,00                       0,8719          235.950.980,18
УКУПНО
 
                 464.404.672,23
* укључујући уплате оператера мобилне телефоније


Оператери мобилнетелефоније

Укупне уплате до данашњега дана у РСД

Телеком 105.663.599,71
ВИП 42.517.445,00
Теленор 88.826.122,61