Помоћ Србији - Стање рачуна
30.09.2014.

Оперативно стање динарског и девизног рачуна каo и уплата путем PayPal-a за помоћ угроженима у поплавама на дан - 29. септембар у 18.00 часова:
Рачун
Валута

Укупна исплата

у оригиналној валути

Укупна уплата у

оригиналној валути

Расположиви салдо

у оригиналној валути

Средњи курс

Расположиви

салдо у РСД

Динарски

рачун*

RSD
2.190.304.295,01
2.213.760.153,38
23.455.858,37
 
23.455.858,37

PayPal

Рачун

EUR
703.000,00
713.841,47
10.841,47
118,8509
1.288.518,47

Девизни

рачун

EUR
7.000.000,00
7.093.140,76
 
93.140,76
118,8509
11.069.863,15
 
USD
11.000.000,00
11.641.544,08
641.544,08
93,6202
60.061.485,08
 
CHF
0,00
153.442,30
153.442,30
98,4680
15.109.156,40
 
GBP
0,00
47.486,60
47.486,60
152,2168
7.228.258,29
 
RUB
0,00
19.283.000,00
19.283.000,00
2,3734
45.766.272,20
 
NOK
0,00
140.690,00
140.690,00
14,5396
2.045.576,32
 
DKK
0,00
23.700,00
23.700,00
15,9658
378.389,46
 
SEK
0,00
292.639,00
292.639,00
12,9407
3.786.953,51
 
CAD
0,00
1.771,00
1.771,00
83,9936
148.752,67
 
AUD
0,00
280.930,00
280.930,00
82,0001
23.036.288,09
 
JPY
0,00
270.622.297,00
270.622.297,00
0,8562
231.710.328,78
УКУПНО
 
 
 
 
 
425.085.700,79
* укључујући уплате оператера мобилне телефоније


Оператери мобилнетелефоније

Укупне уплате до данашњега дана у РСД

Телеком 103.383.491,71
ВИП 42.270.045,00
Теленор 87.979.451,95