Помоћ Србији - Стање рачуна
03.07.2014.

Оперативно стање динарског и девизног рачуна за уплату помоћи угроженима у поплавама на дан - 02. јул у 18.00 часова:
Рачун
Валута

Износ у

оригиналној

валути

Средњи

курс

Износ у RSD
Динарски рачун
RSD
1.832.960.325,74   1.832.960.325,74
PayPal Рачун
EUR
697.004,55 115,7775 80.697.444,29
Девизни рачун
EUR
3.573.794,94 115,7775 413.765.043,70
USD
11.078.412,68 84,676 938.075.672,10
CHF
135.960,30 95,3215 12.959.939,74
GBP
876,07 144,1755 126.307,83
RUB
15.883.000,00 2,464 39.135.712,00
NOK
122.930,00 13,7236 1.687.042,15
DKK
23.700,00 15,5233 367.902,21
SEK
270.231,00 12,6473 3.417.692,53
CAD
1.771,00 79,5776 140.931,93
AUD
160.965,00 80,0176 12.880.032,98
JPY
61.540.762,00 0,8332 51.275.762,90
УКУПНО
    3.387.489.810,10