Помоћ Србији - Стање рачуна
10.06.2014.

Оперативно стање динарског и девизног рачуна за уплату помоћи угроженима у поплавама на дан - 09. јун у 18.00 часова:
Рачун
Валута

Износ у

оригиналној

валути

Средњи

курс

Износ у RSD
Динарски рачун
RSD
1.476.252.544,25   1.476.252.544,25
PayPal Рачун
EUR
634.778,84 115,4882 73.309.465,63
Девизни рачун
EUR
2.830.775,27 115,4882 326.921.140,50
 
USD
11.021.994,82 84,6377 932.876.291,00
 
CHF
28.028,30 94,6857 2.653.879,21
 
GBP
876,07 142,2444 124.616,05
 
RUB
6.003.000,00 2,4542 14.732.562,60
 
NOK
122.930,00 14,2265 1.748.863,65
 
DKK
10.700,00 15,4725 165.555,75
 
SEK
39.900,00 12,7597 509.112,03
 
CAD
1.771,00 77,4361 137.139,33
 
AUD
160.965,00 79,1449 12.739.558,83
 
JPY
10.540.762,00 0,8256 8.702.453,11
УКУПНО
 
    2.850.873.181,94