Помоћ Србији - Стање рачуна
28.05.2014.

Оперативно стање динарског и девизног рачуна за уплату помоћи угроженима у поплавама на дан - 27. мај у 17.00 часова:


Рачун

Валута

Износ у оригиналној валути

Средњи курс

Износ у RSD

Динарски рачун

RSD

1.161.244.804,52

 

1.161.244.804,52

PayPal Рачун

EUR

506.370,89

115,6921

58.583.111,64

Девизни рачун

EUR

1.743.273,06

115,6921

201.682.921,18

USD

328.035,36

84,7189

27.790.794,90

CHF

15.535,35

94,6821

1.499.324,19

GBP

376,07

142,8474

53.720,62

RUB

1.003.000,00

2,4790

2.486.437,00

NOK

1.550,00

14,2198

22.040,69

DKK

10.700,00

15,4957

165.803,99

SEK

2.200,00

12,8066

28.174,52

CAD

100,00

78, 1070

7.810, 70

УКУПНО

 

1.453.564.944,00