Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Верзија за штампу
Динкић: Регистар ће увести ред у државним финансијама
27.08.2013.

Министарство финансија и привреде припремило је и упутило Влади Србије на усвајање Уредбу о изради јединственог Регистра запослених у јавном сектору који треба да буде успостављен до краја септембра.
Увођење Регистра запослених у јавним службама је битан сегмент структурних реформи јавног сектора, које је у јуну предложио министар Динкић кроз измене Закона о буџетском систему, а ову меру подржао је и Фискални савет.

Регистар ће помоћи да се успостави ред у држави и биће основ да се од наредне године уведе централизована исплата зарада свим запосленима у јавним службама преко Управе за трезор, као што је предвиђено законом усвојеним на наш предлог. Процењује се да би тиме држава остварила уштеде у буџету и до 10 одсто.

„Министар финансија ће путем регистра моћи да прати све могуће издатке за запослене у јавним службама, као што су зараде, плаћања за прековремени и ноћни рад, бонусе и све друге издатке, што ће створити услов да се елиминишу сви фиктивни и непотребни расходи у које министарство сада нема увид“, нагласио је Динкић.

Осим тога, регистар ће омогућити да се направи детаљна анализа оптималног броја запослених у јавном сектору, а све у циљу спровођења структурних реформи.

Регистар ће водити Управа за трезор у електронском облику, а сви буџетски корисници, на свим нивоима, биће у обавези да месечно достављају кадровске податке о броју запослених и ангажованих на раду по било ком основу, као и о њиховим примањима.

Уредбом је предвиђено да, корисницима јавних средстава који не изврше обавезу достављања података до седмог у месецу за предходни месец или не доставе тачне податке, министар финансија може привремено да обустави исплату апропријација или плата или пренос трансферних средстава, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит предузећа јединици локалне власти док не изврши обавезе.


Текст Уредбе можете преузети овде.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд