Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Верзија за штампу
Донете Смернице за примену непреференцијалних правила о пореклу
20.06.2013.

Министарство финансија и привредеје израдило Смернице за примену непреференцијалних правила о пореклу, које одражавају ставове Републике Србије у оквиру СТО Програма хармонизације непреференцијалних правила о пореклу, које имају за циљ помоћ у тумачењу и примени непреференцијалних правила о пореклу. Намењене су за коришћење у поступку издавања уверења о домаћем пореклу робе, за робу која није обухваћена Прилогом 9 Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом („Службени гласник РС“, број 93/10).

Ове смернице се, поред основних принципа којима се треба руководити приликом утврђивања домаћег непреференцијалног порекла, састоје и од Индикативне листе у којој су садржана правила за све производе сврстане применом ХС система на нивоу тарифног броја односно тарифног подброја. Због свеобухватности, Листа садржи и производе за које су специфична правила за стицање порекла прописана и садржана у Прилозима 8 (Текстил) и 9 (Остали производи осим текстила) Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом. Да би се разликовали од осталих, ови производи су у Листи болдовани.

Смернице нису правно обавезујуће, већ су намењене да служе као помоћно средство приликом утврђивања порекла за робу која није обухваћена Прилогом 9 Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом, а правни основ за утврђивање порекла је члан 34. Царинског закона.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд