Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Saopštenja
Verzija za štampu
Prvi sastanak Poslovne kontakt grupe
30.05.2013.

Jedan od prvih koraka u realizaciji projekta Novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema NCTS, čije je funkcionisanje uslov za pristupanje EU, započeće formiranjem ''Poslovne kontakt grupe''. Prvi sastanak tog tela održan je u Upravi carina 30.maja 2013.

U rad ''Poslovne kontakt grupe'' biće uključeni najveći privredni subjekti koji se pre svega bave tranzitnim postupkom, predstavnici privrednih komora i sličnih udruženja, a sve sa ciljem da se detaljno upoznaju sa predstojećim promenama u tranzitu, ali i o neophodnim izmenama u njihovom dosadašnjem načinu rada.

Cilj formiranja ovakve grupe je upoznavanje učesnika u carinskom postupku sa predstojećim promenama koje zahtevaju da kompanije blagovremeno rade na podizanju kapaciteta u oblasti ljudskih resursa i informacionih tehnologija.

''Plan Uprave carina je prilično ambiciozan i ogleda se u tome da će carinska služba učiniti maksimalan napor da u toku naredne 2014. godine stvori uslove za testiranje i početak primene NCTS-a na našem carinskom području'', istakao je direktor Uprave carina Republike Srbije, Tihomir Bogićević, i dodao da '' je naša namera da ne dozvolimo da poslovna zajednica ostane van procesa implementacije Novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema ''.

''Da bi ovi napori od strane Uprave carina bili u potpunosti uspešni, neophodna je saradnja i paralelan napor vas koji činite Poslovnu kontakt grupu, ali isto tako i ostalih delova poslovne zajednice'' naglasio je predsedavajući Poslovne kontakt grupe, inače pomoćnik direktora Sektora za carinsko poslovanje i međunarodnu carinsku saradnju, Veselin Milošević, dodavši da ''polažemo velike nade u to da će NCTS našu privredu učiniti konkurentnijom na globalnom tržištu''.

Osnivački sastanak Poslovne kontakt grupe protekao je uz veliko interesovanje i prisustvo najeminentnijih predstavnika privrednih subjekata koji se pre svega bave tranzitnim, ali i ostalim carinskim postupcima.

''Očekujemo dosta od uvođenja NCTS-a. Pre svega da dođe do povećanja obima posla i da se ceo proces ubrza, što će dovesti do ušteda, a samim tim i do uvećanja profita'', rekao je Vladimir Pajić, predstavnik kompanije ''Milšped'' na današnjem sastanku.

Uprava carina na ovaj način nastavlja da pruža podršku kompanijama kojima olakšava i ubrzava postupak i time obezbeđuje i najdragoceniju uštedu a to je – VREME. Konačni cilj uvođenja NCTS-a je da se zahvaljujući potpunom elektronskom vođenju postupka brže rešavaju carinske formalnosti i smanji vreme tranzita.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd