Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Saopštenja
Verzija za štampu
Nakon upozorenja svi se prijavili u registar
16.05.2013.

Nakon upozorenja ministra finansija i privrede Mlađana Dinkića konačno su svi korisnici budžetskih sredstava ispunili svoju zakonsku obavezu i prijavili se u jedinstveni sistem Trezora. Na ovaj način biće kontrolisano poštovanje preuzetih novčanih obaveza i rokova plaćanja za preko 9000 direktnih i indirektnih budžetskih korisnika na republičkom i lokalnom nivou, a u okviru Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.

Ministar Dinkić pre dva dana je uputio hitan dopis svim državnim institucijama u kojem ih je podsetio na zakonsku obavezu evidentiranja preuzetih novčanih obaveza i uputio upozorenje da će svima koji budu kršili odredbe biti obustavljene sve isplate.

Ministarstvo finansija i privrede će uspostaviti strogu finansijsku disciplinu jer bez nje nema ni jake države. Da bi mogli da smanjimo budžetski deficit i javni dug neophodno je da imamo štedljiviju državu na svim nivoima, jer će tako imati korist i građani i privreda.

Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama stupio je na snagu 31. marta ove godine. Registar Uprave za trezor mora da ima ažurnu evidenciju kako bi bio u mogućnosti da prati izmirenje rokova plaćanja po preuzetim novčanim obavezama državnih instucija, lokalnih samouprava, domova zdravlja, škola ali i svih drugih korisnika budžetskog novca.

Ministarstvo finansija i privrede će po isteku zakonskih rokova na svom sajtu objavljivati spisak institucija koje nisu ispunile svoje zakonske obaveze i kojima je obustavljen transfer sredstava.

Prema podacima Uprave za trezor ukupno je 3.235 indirektnih i direktnih korisnika budžeta na republičkom nivou i 5.920 indirektnih i direktnih korisnika budžeta na lokalnom nivou.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd