Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Верзија за штампу
Пријем и обрада финансијских извештаја за 2012. годину у Агенцији за привредне регистре (АПР)
12.03.2013.

У Агенцији за привредне регистре (АПР) примљено је око 150.000 редовних годишњих финансијских извештаја за 2012. годину, које су обвезници доставили у складу са Законом о рачуноводству и ревизији.

Од тога, евидентиран је пријем преко 95.000 финансијских извештаја, а око 80.000 тих извештаја је у поступку обраде и регистрације, од чега је 85% достављено у електронској форми (у апликацији Агенције), а свега 15 % у писаној форми.

Закључно са 11. мартом, регистровано је 71.000 финансијских извештаја, о чему су обвезницима послате потврде о регистрацији, а обвезницима који су доставили финансијске извештаје у којима су у поступку формалне, рачунске и логичке контроле утврђени недостаци послато је 7.500 обавештења о недостацима у тим извештајима, која су истовремено објављена и на интернет страници Агенције.

Подсећамо да је Агенција, као и претходних година, обезбедила потпуну транспарентност поступка пријема, обраде и регистрације финансијских извештаја, за сваки извештај посебно, на интернет страници www.apr.gov.rs, у одељку Финансијски извештаји и бонитет – линк Претрага финансијских извештаја за 2012, где упитом по матичном броју обвезници могу пратити ток пријема, обраде и регистрације тих извештаја.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд