Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Верзија за штампу
Буџетски дефицит у јануару дупло нижи од планираног
10.02.2013.

Дефицит републичког буџета у јануару износио је 7 милијарди динара, што је дупло мање од планираног за овај месец. Истовремено, буџетски дефицит у јануару 2013. године био је за 3,4 милијарди динара мањи у односу на јануар прошле године. Подсећамо да је Законом о буџету укупан дефицит за ову годину планиран у износу од 121,9 милијарди динара, што представља 3,3% бруто друштвеног производа, а то је двоструко мање од дефицита оствареног у претходној години.

Приходи у јануару су остварени у износу од 66,4 милијарди динара, а расходи су извршени у износу од 73,4 милијарди динара. Највећи део пореских прихода односи се на уплату ПДВ у износу од 36,4 милијарди динара. После ПДВ-а, највећи приходи забележени су по основу уплаћених акциза у износу од 16,4 милијарди динара. Остали облици пореских прихода, као и непорески приходи, наплаћени су у складу са очекивањима за јануар.

Расходи буџета у јануару 2013. године извршени су према уобичајеној динамици. Највеће ставке представљају исплата плата запосленима и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања (ПИО фонд, РЗЗО, Национална служба за запошљавање) чији се највећи део односи на пензије.

Почетак ове године донео је одређене новине, односно унапређења у систему јавних финансија. Крај јануара је био законски рок за пореске дужнике за могући улазак у систем условне пореске амнестије. Ефекти ове мере су значајни и у највећој мери се виде у консолидованом рачуну буџета државе. Они се углавном односе на приходе фондова обавезног социјалног осигурања и приходе локалних самоуправа, као што су доприноси за социјално осигурање и порез на имовину. У систему ПДВ-а, мала и средња предузећа су почела да користе законску новину да ПДВ могу да плате тек када робу наплате. Осим тога, ради побољшања ликвидности у привреди скраћени су рокови повраћаја ПДВ-а на само 10 дана за претежне извознике, а на 30 дана за све остале обвезнике. Почела је примена и нових одредби Закона о акцизама, којима је уведен поврећај (рефакција) акциза за коришћење нафтних деривата у индустријске и транспортне сврхе, као и за потребе грејања.

Табеле са макроекономским и фискалним подацима могу се преузети овде.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд