Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Poziv lokalnim vlastima da se uključe u program za izmirivanje obaveza nastalih kapitalnim investiconim ulaganjima
05.01.2013.

Ministarstvo finansija i privrede poziva jedinice lokalne samouprave i AP Vojvodinu da do 30. aprila 2013. prijave sve dospele, a neplaćene obaveze koje imaju prema privatnom sektoru, nastale po osnovu finansiranja kapitalnih investicionih ulaganja i time se uključe u Program izmirivanja tih obaveza.

Obaveze koje lokalne samouprave i AP Vojvodina imaju po osnovu finansiranja kapitalnih investicionih izdataka, a koje nisu izmirivale, dovelo je mnoga preduzeća, prvenstveno iz oblasti građevinske i putne industrije, u stanje nelikvidnosti, a u mnogim slučajevima i do blokiranja računa tih preduzeća.

U cilju prevazilaženja problema, Ministarstvo finansija i privrede predlaže lokalnim samoupravama i AP Vojvodini model, prema kojem će preduzeća svoja potraživanja od lokalnih vlasti naplatiti kroz naplatu državnih hartija od vrednosti emitovanih na ime tih preduzeća.

Naime, država će preuzeti dospele, a neizmirene obaveze koje lokalne vlasti imaju prema preduzećima za izvedene radove na kapitalnim investicijama, zaključno sa 31. oktobrom 2012. godine, i zatim na ime tih preduzeća emitovati državnu hartiju od vrednosti u formi inflaciono indeksirane amortizacione obveznice, sa rokom dospeća od tri godine uključujući period počeka od jedne godine. Amortizacija obveznica se vrši u 24 mesečne rate nakon isteka perioda počeka, a kupon emitovanih obveznica iznosi 2 odsto.

Tako će Republika Srbija postati novi poverilac lokalnih vlasti i vršiće naplatu potraživanja od lokalnih vlasti obustavom pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit preduzeća, kao i odgovarajućeg dela nenamenskog transfera koji se lokalnoj samoupravi iz sredstava budžeta Republike Srbije raspoređuje u skladu sa zakonom.

Zainteresovane lokalne vlasti treba da dostave Ministarstvu finansija i privrede izjavu preduzeća-poverioca da prihvata ovakav način naplate potraživanja, kao i ugovore na osnovu kojih su obaveze nastale.

Javni poziv objavljen je u petak, 4. januara, u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i dnevnim listovima „Politika“ i „Večernje novosti“, i nalazi se na internet strani Ministarstva finansija i privrede – Uprave za trezor i Uprave za javni dug.

Javni poziv za učešće u realizaciji Programa za izmirivanje obaveza lokalnih vlasti po osnovu kapitalnih investicionih izdataka prema privatnom sektoru


Obrazac izjave o zainteresovanosti

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd