Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Vlada usvojila Fiskalnu strategiju za 2013. godinu
29.11.2012.

Vlada Srbije usvojila je na jučerašnjoj sednici Fiskalnu strategiju za 2013. godinu sa projekcijama za 2014. i 2015. godinu, kojom se definišu osnovni ciljevi i smernice u sprovođenju ekonomske i fiskalne politike za naredne tri godine. Osnovni ciljevi ove strategije su ubrzanje procesa evropskih integracija, makroekonomska stabilnost i usporavanje rasta duga, oporavak i jačanje srpske privrede i povećanje zaposlenosti i životnog standarda.

Poboljšanje upravljanja javnim finansijama na nacionalnom i lokalnom nivou, niži udeli javnih rashoda, fiskalnog deficita i duga u BDP, uspostavljanje konkurentnog poreskog sistema i predvidive poreske politike, kao i jačanje fiskalne održivosti kroz sprovođenje strukturnih reformi, osnovne su smernice ovog dokumenta.

Ovom strategijom predviđa se umereni rast bruto domaćeg proizvoda od 2 % u 2013 godini, 3,5% u 2014. godini i 4% u 2015 godini. Takođe, cilj fiskalne politike je i snažno smanjenje ukupnog fiskalnog deficita sa 6,1% BDP, u ovoj godini, na 3,6 % BDP u 2013. godini i 1% BDP u 2015. godini. Učešće ukupnog duga države u BDP treba da se smanji sa 65,2% na 58,4% u 2015. godini. Ovi ciljevi mogu se ispuniti merama poreske politike, čiji je najveći deo sproveden u prva tri meseca nove Vlade, merama za smanjenje javnih rashoda i sprovođenjem strukturnih reformi.

Strukturne reforme koje treba da obezbede privredni oporavak i ekonomsku stabilnost podrazumevaju unapređenje poslovnog okruženja, jačanje izvoznog potencijala zemlje, reformu poreskog sistema i politike, reformu javnih rashoda, reformu državnih i javnih preduzeća, reformu sistema subvencija, reformu javnog penzijskog, zdravstvenog i sistema obrazovanja, kao i sistema socijalne zaštite, reformu lokalnih javnih finansija i unapređenje tržišta rada. Strukturne reforme podrazumevaju i završetak procesa restrukturiranja državnih preduzeća do 30. juna 2014. godine, profesionalizaciju upravljanja javnim preduzećima i unapređenje opšte poslovne klime kroz otklanjanje svih administrativnih prepreka koje otežavaju poslovanje privrede, kroz unapređenje infrastrukture i brže i jeftinije izdavanje građevinskih dozvola. Usklađivanje rasta plata i penzija u skladu sa budžetskim mogućnostima, smanjenje subvencija i uvođenje centralizovane javne nabavke za lekove, medicinsku opremu, sanitetski materijal itd, takođe su deo ekonomske i fiskalne politike Vlade Srbije.

Veliki deo predloga Fiskalnog saveta ugrađen je u Predlog fiskalne strategije. Rigoroznom kontrolom rashodne strane budžeta obezbediće se striktno poštovanje planiranih troškova za 2013. godinu. Na ovaj način, postići će se makroekonomska stabilnost, povećanje zaposlenosti i životnog standarda građana.

Fiskalna strategija za 2013. godinu sa projekcijama za 2014. i 2015. godinu
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd